Jeniecki tomik poezji

Unikatową wartość ma tomik poezji jenieckiej, który w ostatnich dniach powiększył zbiory Muzeum. Zawiera wiersze por. Zbigniewa Mystkowskiego, wydane w 1943 r. w Oflagu II E/K Neubrandenburg. Autor zmaga się w nich z udręką oczekiwania na odzyskanie wolności. Przejmująco świadczy o tym tytuł zbioru – Godziny czekania, obejmującego jedenaście utworów. W jednym z nich (Listy), autor pisze: Spowici w opar tęsknot – jak w poranek mglisty / Gdy nam światło radości kryje obłok siny / Czekamy błysku słońca – codziennie na listy – / Na serca, które spieszą do serc w odwiedziny.

Tomik został ozdobiony ośmioma drzeworytami i odbity ręcznie za pomocą drewnianych stempli, wykonanych przez por. Wacława Bulzackiego. Powstało 50 numerowanych egzemplarzy pierwszego wydania (jeden z nich otrzymaliśmy) i 50 drugiego już nienumerowanych, ale publikacja doczekała się w czasie wojny kilku wznowień: czwarta edycja np. ukazała się w Oflagu II D Gross-Born, do którego trafili jeńcy z Oflagu II E/K Neubrandenburg.

Przyjęty dar to cenny nabytek. Z jednej strony oddaje bowiem stan ducha polskich jeńców pozostających w długotrwałej izolacji, z drugiej – potwierdza ich siłę przetrwania, umiejętności rzemieślnicze i zainteresowania twórcze. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do faktu, że tomik trafił do naszego Muzeum.

wstecz