Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Jeśli nie pamięć to co? Edukacja w miejscach pamięci narodowej

XIII sesja edukacyjna  pt. Jeśli nie pamięć, to co? Edukacja w miejscach pamięci narodowej  będąca jednym z najważniejszych przedsięwzięć naszego Muzeum odbyła się w tym roku 13 czerwca, a ze względu na przygotowania do remontu, miejsca na jej realizację użyczyła Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu.

Sesję oficjalnie otwarła dr Violetta Rezler-Wasielewska, dyrektor Muzeum. Witając gości, podkreśliła cel przedsięwzięcia, organizowanego od 2003 r. Formuła tegorocznego spotkania różniła się od poprzednich dominacją części warsztatowej, którą – pt. „Pamięć historyczna jako źródło wiedzy aktywnej” –  zrealizowała Małgorzata Wosińska z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Celem warsztatów było ukazanie potencjału edukacyjnego i narracyjnego Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu oraz refleksja nad tym, w jaki sposób Muzeum może uczestniczyć w dyskusji na temat praw człowieka i prewencji we współczesności, przy zachowaniu martyrologicznego i komemoracyjnego profilu wobec niej.

Warsztaty odbyły się w trzech sesjach. Pierwsza – Aktywna pamięć/Aktywny podmiot, służyła rozpoznaniu wyzwań, stojących przed pedagogami pamięci w XXI w., a także znalezieniu odpowiedzi na pytanie w jaki sposób pobudzić pamięć i zaktywizować uczniów tak, aby doświadczenie historyczne stało się dla nich punktem odniesienia wobec współczesności. M. Wosińska za Eleonorą Roosvelt podkreśliła, że prawa człowieka nie są wyłącznie zbiorem wielkich słów, które dotyczą głów państw, ale ich przestrzeganie zaczyna się we własnym domu i w najbliższym otoczeniu. Zauważyła też, że Miejsce Pamięci Narodowej w Łambinowicach stanowi doskonały krajobraz do wielonarodowego i wielokulturowego dyskursu. W czasie kolejnej sesji również poruszono kwestię praw człowieka i ich ochrony oraz prewencji. Za materiał do rozważań posłużył film edukacyjny Muzeum pt. Łambinowice. Muzeum i miejsce pamięci, z którego uczestnicy sesji wyłonili fragmenty istotne dla omawiania nie tylko historii, ale też takich zagadnień jak godność ludzka czy odpowiedzialność za drugiego człowieka. Drugi wątek dyskursu toczył się wokół zagadnień struktury działania systemu prewencji na poziomie międzynarodowym i krajowym. W czasie trzeciej sesji pt. Pedagogika szkolna w miejscu pamięci. O znaczeniu pracy „zespołowej” M. Wosińska pokazała, że nasze Muzeum jako jedno z nielicznych znanych jej miejsc, nie tylko stworzyło reprezentację przeszłości, ale też  nazwało i zmierzyło się z historią miejsca. Wspólnie szukano także okazji do nauczania o prawach człowieka, wyszukując elementy szkolnej podstawy programowej, miejsca, w których jest to możliwe (m.in. jest to nasze Muzeum), jak i sposoby pracy z uczniami.

Przedsięwzięcie zakończył finał IX edycji ogólnopolskiego konkursu na projekt historyczny „Póki nie jest za późno”, na który w tym roku wpłynęły 63 prace. Lista laureatów dostępna jest tutaj http://www.cmjw.pl/aktualnosci/ogloszenie-wynikow-ix-edycji-ogolnopolskiego-konkursu-na-projekt-historyczny-ipoki-nie-jest-za-poznoi,692.html.

Sesja edukacyjna finansowana ze środków Fundacji PKO Bank Polski

Pliki do pobrania

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego