Centralne Muzeum Jeńców Wojennych
w Łambinowicach-Opolu

Czy obiektyw jest obiektywny – relacja ze spotkania

Czy obiektyw jest obiektywny – próba odpowiedzi na to pytanie była przedmiotem ostatniego w tym roku spotkania, zorganizowanego w ramach cyklu „Twarze Opola”. Rozpoczęła je mistrzowską prezentacją wierszy oraz aforyzmów Ireny Wyczółkowskiej i Wiesława Malickiego, dedykowanych bohaterowi wieczoru, Romanowi Hlawaczowi, Beata Wnęk-Malec. Interesującą rozmowę z nim na temat jego twórczości prowadził natomiast Sławoj Dubiel. Obaj panowie to opolscy artyści fotograficy.

Listopadowy bohater „Twarzy Opola” jest absolwentem Studium Fotografii i Filmu w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu i od 32 lat członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików. Jego pasje – fotografia i film – stały się szczęśliwie dla niego zawodem, który niezmiennie go cieszy i inspiruje. Roman Hlawacz to m.in. organizator amatorskich klubów filmowych w Kędzierzynie-Koźlu, dokumentalista obiektów przemysłowych na Śląsku Opolskim czy też instruktor i wykładowca w Państwowym Studium Kulturalno-Oświatowym i Bibliotekarskim w Opolu oraz w opolskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej. Opolanie znają go jako twarz „Oficyny Piastowskiej” , którą założył i prowadził wspólne z żoną, budując w krótkim czasie rozpoznawalną markę, promującą opolski region. Wydał np. Śląsk Opolski – zabytki i przyroda (2000), Przyroda Śląska Opolskiego (2003), Śląsk Opolski – dziedzictwo i współczesność (2005), Almanach fotografii opolskiej (2008), Opolskie z lotu ptaka (2008) czy Atrakcje turystyczne Śląska Opolskiego (2008).

Opowieść Romana Hlawacza o jego pasji, o ludziach i związanych z nimi miejscach, była bogato ilustrowana licznymi fotografiami. Udowadniały one, że to właśnie człowiek jest w centrum uwagi Artysty, który go poszukuje i poznaje podróżując po świecie. Licznie zgromadzeni goście z uwagą słuchali rozmowy R. Hlawacza i S. Dubiela, a po jej zakończeniu zadawali liczne pytania o warsztat, stosunek do obróbki cyfrowej i filmowe doświadczenia osoby, która znana jest jednak przede wszystkim ze zdjęć.

Spotkanie zakończyło tegoroczny cykl „Twarzy Opola”. Ze względu na prace remontowe w opolskiej siedzibie Muzeum był on realizowany w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu, za co serdecznie dziękujemy jej dyrektor Elżbiecie Kampie i pracownikom. Dziękujemy również marszałkowi województwa opolskiego Andrzejowi Bule oraz prezydentowi Opola Arkadiuszowi Wiśniewskiemu za sfinansowanie naszego przedsięwzięcia.

Projekt został dofinansowany ze środków miasta Opola

wstecz
Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
jest finansowane z budżetu województwa opolskiego
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego