Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Czy obiektyw jest obiektywny – relacja ze spotkania

Czy obiektyw jest obiektywny – próba odpowiedzi na to pytanie była przedmiotem ostatniego w tym roku spotkania, zorganizowanego w ramach cyklu „Twarze Opola”. Rozpoczęła je mistrzowską prezentacją wierszy oraz aforyzmów Ireny Wyczółkowskiej i Wiesława Malickiego, dedykowanych bohaterowi wieczoru, Romanowi Hlawaczowi, Beata Wnęk-Malec. Interesującą rozmowę z nim na temat jego twórczości prowadził natomiast Sławoj Dubiel. Obaj panowie to opolscy artyści fotograficy.

Listopadowy bohater „Twarzy Opola” jest absolwentem Studium Fotografii i Filmu w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu i od 32 lat członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików. Jego pasje – fotografia i film – stały się szczęśliwie dla niego zawodem, który niezmiennie go cieszy i inspiruje. Roman Hlawacz to m.in. organizator amatorskich klubów filmowych w Kędzierzynie-Koźlu, dokumentalista obiektów przemysłowych na Śląsku Opolskim czy też instruktor i wykładowca w Państwowym Studium Kulturalno-Oświatowym i Bibliotekarskim w Opolu oraz w opolskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej. Opolanie znają go jako twarz „Oficyny Piastowskiej” , którą założył i prowadził wspólne z żoną, budując w krótkim czasie rozpoznawalną markę, promującą opolski region. Wydał np. Śląsk Opolski – zabytki i przyroda (2000), Przyroda Śląska Opolskiego (2003), Śląsk Opolski – dziedzictwo i współczesność (2005), Almanach fotografii opolskiej (2008), Opolskie z lotu ptaka (2008) czy Atrakcje turystyczne Śląska Opolskiego (2008).

Opowieść Romana Hlawacza o jego pasji, o ludziach i związanych z nimi miejscach, była bogato ilustrowana licznymi fotografiami. Udowadniały one, że to właśnie człowiek jest w centrum uwagi Artysty, który go poszukuje i poznaje podróżując po świecie. Licznie zgromadzeni goście z uwagą słuchali rozmowy R. Hlawacza i S. Dubiela, a po jej zakończeniu zadawali liczne pytania o warsztat, stosunek do obróbki cyfrowej i filmowe doświadczenia osoby, która znana jest jednak przede wszystkim ze zdjęć.

Spotkanie zakończyło tegoroczny cykl „Twarzy Opola”. Ze względu na prace remontowe w opolskiej siedzibie Muzeum był on realizowany w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu, za co serdecznie dziękujemy jej dyrektor Elżbiecie Kampie i pracownikom. Dziękujemy również marszałkowi województwa opolskiego Andrzejowi Bule oraz prezydentowi Opola Arkadiuszowi Wiśniewskiemu za sfinansowanie naszego przedsięwzięcia.

Projekt został dofinansowany ze środków miasta Opola

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego