Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Generał Aleksander Zawadzki – losy patrona śląskich ulic

6 czerwca br., wszyscy zainteresowani postacią generała Aleksandra Zawadzkiego mieli okazję wziąć udział w ostatniej przed wakacjami odsłonie „Łambinowickich Spotkań Muzealnych”, która odbyła się w budynku w Łambinowicach przy ul. Muzealnej 4.

Tytuł tego spotkania przyciągnął lokalnych pasjonatów historii. Tym bardziej, że prezentacji sylwetki pierwszego wojewody śląskiego Aleksandra Zawadzkiego podjął się autor najnowszej biografii poświęconej mu – dr Janusz Makrosz, współpracownik Instytutu Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej w Katowicach oraz prezes Stowarzyszenia Humanistycznego Europa, Śląsk, Świat Najmniejszy. Przedstawiając jego osobę zebranym, dr Renata Kobylarz-Buła, zastępca dyrektora Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych, zwróciła uwagę na szereg wątpliwości i niejasności występujących w życiorysie A. Zawadzkiego. 

Przez kolejnych kilkadziesiąt minut, dr J. Mokrosz przedstawiał wyniki swoich badań, z których znakomita część polegała na konfrontacji istniejących opracowań naukowych z rzeczywistością. Jak ustalił autor biografii, opisy lat młodzieńczych późniejszego wojewody, jego zaangażowania w ruch komunistyczny czy pobytu w Związku Radzieckim, funkcjonujące w literaturze do 1989 r., rozmijają się w wielu aspektach z faktami. Aby tego dowieść, prelegent nawiązywał do okresu niełatwego dzieciństwa Zawadzkiego oraz jego problemów w szkole, a także agenturalnej działalności, która niewątpliwie miała wpływ na błyskotliwą karierę. Jak można było usłyszeć, kariera ta raz przyspieszała, innym razem zwalniała. Za pewnego rodzaju zatrzymanie ambitnych planów generała, prelegent uznał skierowanie go w okresie powojennym na Śląsk, gdzie objął funkcję wojewody. Ta kwestia wzbudziła największe zainteresowanie słuchaczy, którzy dyskutowali na temat oceny działalności Zawadzkiego jako wojewody – człowieka związanego z Górnym Śląskiem i mającego realny wpływ na powstawanie oraz funkcjonowanie powojennych obozów na tym terenie, w tym też Obozu Pracy w Łambinowicach.

Na kolejne spotkanie z naszego cyklu zapraszamy po wakacjach 14 września. O szczegółach wkrótce poinformujemy.

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego