Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Forum Ludzi Kultury i Edukacji

Już po raz czwarty odbyło się w województwie opolskim Forum Ludzi Kultury i Edukacji, zorganizowane przez Muzeum Śląska Opolskiego. W Zamku w Mosznej 1 października spotkali się przedstawiciele władz samorządowych województwa opolskiego, pracownicy opolskich instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych, edukatorzy i animatorzy kultury,  aby rozmawiać o edukacji kulturowej w naszym regionie. W programie forum znalazły się wystąpienia dotyczące m.in. roli samorządu lokalnego w propagowaniu edukacji kulturowej na Opolszczyźnie, perspektyw rozwoju edukacji kulturowej w województwie opolskim czy  dobrych praktyk w tworzeniu programów edukacyjnych. Podsumowaniem obrad była uroczysta kolacja, podczas której Centralne Muzeum Jeńców Wojennych reprezentowała zastępca dyrektora, dr Renata Kobylarz-Buła.

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego