Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Finał konkursu „Póki nie jest za późno”

W piątek, 7 czerwca o godz. 13.30 w siedzibie Muzeum w Opolu przy ul. Minorytów 3  odbędzie się finał XI edycji ogólnopolskiego konkursu na projekt historyczny Póki nie jest za późno wraz z krótką prezentacją nagrodzonych prac. Do konkursu zgłoszono 41 projektów z 12 województw (dolnośląskiego, łódzkiego, lubelskiego, lubuskiego, mazowieckiego, małopol­skiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, ślą­skiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego). Jedenastoletnie doświadczenia pozwalają nam zarekomendować Państwu tę część wydarzenia jako bogate źródło inspiracji do interesujących pomysłów, możliwych do realizacji w szkole bądź w edukacji pozaszkolnej.

Organizatorami wydarzenia są: Centralne Muzeum Jeńców Wojennych, Stowarzyszenie Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych, Starostwo Powiatowe w Nysie oraz Sejmik Województwa Opolskiego. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wicepremier prof. dr hab. Piotr Gliński, Wojewoda Opolski Adrian Czubak, Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła, Starosta Opolski Henryk Lakwa i Opolski Kurator Oświaty Michał Siek. Patronat medialny nad konkursem objęły Telewizja Polska w Opolu, Radio Opole, Radio Doxa i „Nowa Trybuna Opolska” oraz „Nowiny Nyskie”.

Konkurs udało się zorganizować dzięki wsparciu finansowemu i życzliwości następujących instytucji, organizacji, którym składamy serdeczne podziękowania:

 • Polska Spółka Gazownictwa, Oddział Zakładu Gazowniczego w Opolu
 • Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
 • Sejmik Województwa Opolskiego
 • Rada Miasta Opola
 • Starostwo Powiatowe w Opolu
 • Starostwo Powiatowe w Nysie
 • Stowarzyszenie Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę, oddział w Opolu
 • Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w Opolu
 • Stowarzyszenie Przyjaciół CMJW
 • Gmina Łambinowicach
 • Gmina Niemodlin
 • Gmina Tułowice
 • Bank Rolników w Opolu
 • Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce, oddział w Opolu
 • Nadleśnictwo Tułowice
wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego