Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Finał interesującego projektu edukacyjnego

Powoli dobiega końca realizacja projektu Niepodległość odzyskiwana i tracona. 1918/1939/1945/1989. Kamienie milowe rodzinnej pamięci, który - przypominamy - jest wspólną inicjatywą Stowarzyszenia Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych, Radia Opole S.A., Urzędu Gminy w Łambinowicach, Publicznej Szkoły Podstawowej w Łambinowicach, Publicznego Przedszkola w Łambinowicach, a przede wszystkim naszego Muzeum. Już niebawem, 11 listopada o godzinie 14.00, w Studio M w siedzibie Radia Opola przy ul. Strzelców Bytomskich 8, odbędzie się uroczysta premiera reportażu radiowego pt. "Różne historie, wspólne miejsce". Powstał on na podstawie wywiadów, zrealizowanych przez uczestników projektu. Wysłuchanie reportażu poprzedzą krótkie wystąpienia przedstawicieli dwóch kluczowych koalicjantów: Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Opolu „RADIO OPOLE” S.A. oraz Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych. Ważne też jest, że wydarzenie będzie także okazją do ponownego spotkania młodzieży i ich rodzin z seniorami, którzy udzielili wywiadów oraz złożenia młodym dziennikarzom gratulacji i przekazania pamiątkowych dyplomów.

Z kolei 19 listopada, o godzinie 17.00, w łambinowickiej siedzibie Muzeum zaplanowana została sesja podsumowująca tenże projekt. Do udziału w wydarzeniu zapraszamy dzieci bezpośrednio zaangażowane w realizację dziennikarskiego zadania projektowego, ich rodziców i nauczycieli, wszystkich rozmówców, którzy tak otwarcie i życzliwie podzielili się swoimi rodzinnymi historiami, sympatyków i dobroczyńców Muzeum oraz wszystkich mieszkańców gminy Łambinowice zainteresowanych historią, zwłaszcza tą lokalną. Sesja będzie okazją do wręczenie przybyłym gościom pamiątkowej broszury - bogato ilustrowanej kroniki projektu.

Zadanie dofinansowane jest ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego