Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Eksploracja poobozowych terenów w Łambinowicach

W wyniku podpisanych niedawno umów pomiędzy Muzeum a Stowarzyszeniem Historyczno-Eksploracyjnym „Triskelion” (https://pl-pl.facebook.com/StowarzyszenieTriskelion/) oraz Stowarzyszeniem Historycznym „Piast” (https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Historyczne-Piast-542522256570060/?ref=nearby_places), a także na podstawie pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu, w miniony weekend (27–29 września br.) na terenie po byłym Stalagu 318/VIII F (344) Lamsdorf były prowadzone poszukiwania.

Członkowie stowarzyszenia badali teren zgodnie ze sztuką odpowiedzialnej eksploracji. Prace odbywały się przy nadzorze archeologów z Muzeum Powiatowego w Nysie (https://pl-pl.facebook.com/muzeumwnysie/) i udziale pracowników Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych. Na miejscu stworzono tymczasowe biuro, gdzie na bieżąco były wstępnie inwentaryzowane wszystkie znaleziska, będące świadectwami jenieckiej historii Lamsdorf.

Warunki współpracy Muzeum z ww. stowarzyszeniami zakładają szereg przedsięwzięć: akcje eksploracyjne, pomoc przy pracach archeologicznych, archiwizacyjnych i dokumentacyjnych. Będziemy o nich informować.

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego