Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu

23 sierpnia 1939 r. Hitler i Stalin dokonali podziału Europy, a nieodległy w czasie wybuch wojny rozpoczął okres walk, zniszczeń, okupacji, obozów koncentracyjnych i jenieckich, łagrów, zsyłek, przyczyniając się do cierpienia milionów ludzi i nieodwracalnie zmieniając ich życie. Już od dziesięciu lat pamięć o ofiarach tego konfliktu przywoływana jest w rocznicę podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow, w ustanowionym w 2008 r. przez Parlament Europejski Dniu Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu. Jego celem jest upamiętnienie ofiar masowych deportacji i eksterminacji, a jednocześnie zakorzenienie demokracji i wzmocnienie pokoju oraz stabilizacji Europy. Jednym z symboli zbrodniczych systemów totalitarnych i ludzkich cierpień był potężny kompleks obozów jenieckich w Lamsdorf (od 1945 r. Łambinowice).

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego