Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Dzień Pamięci o Tragedii Górnośląskiej

29 stycznia Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce zorganizował w Łambinowicach uroczyste obchody 72 rocznicy Tragedii Górnośląskiej. Pamięć ofiar dramatycznych wydarzeń, do jakich doszło na Śląsku w ostatnich miesiącach II wojny światowej i po jej zakończeniu, uczczona została nabożeństwem oraz złożeniem kwiatów na Cmentarzu Ofiar Obozu Pracy w Łambinowicach. W tym miejscu przemówienia okolicznościowe wygłosili Sabine Haake, konsul Republiki Federalnej Niemiec w Opolu i Rafał Bartek, przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim. W swoich przemówieniach podkreślili potrzebę wracania pamięcią do tamtych wydarzeń, podejmowania ich w publicznej dyskusji i tym samym pobudzania do refleksji. Szczególnie mocno wybrzmiał głos konsul Republiki Federalnej Niemiec w Opolu Sabiny Haake, która zwróciła uwagę na szczególny charakter Miejsca Pamięci Narodowej w Łambinowicach, podkreślając że miejsce tragedii ludności niemieckiej osadzonej w obozie w Łambinowicach w latach 1945–1946, dzieli zaledwie kilka kilometrów od miejsca, w którym w latach II wojny światowej niemieckie władze doprowadziły do masowej zagłady jeńców wojennych.

Po uroczystości jej uczestnicy udali się do budynku muzeum w Łambinowicach, gdzie dr Renata Kobylarz-Buła zaprezentowała jedno z nowszych wydawnictw Muzeum, polsko-niemiecki katalog wystawy stałej „Po wojnie. Obóz Pracy w Łambinowicach (1945–1946)”. W swoim wystąpieniu podkreśliła, że zawarta w katalogu obszerna prezentacja ekspozycji opatrzona komentarzem historycznym, pozwala na potraktowanie tego wydawnictwa jako kompendium wiedzy o powojennym obozie w Łambinowicach.

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego