Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Działania naukowe Muzeum

Druga połowa listopada br. jest okresem ważnych konferencji oraz wytężonej pracy w archiwach. I tak dr Piotr Stanek – kierownik Działu Naukowego – w dniach 22 i 23 listopada wziął udział w konferencji „Wokół Twierdzy Kłodzko: 1000 lat historii w cieniu wojen” i wygłosił referat pt. „Jeńcy wojenni na ziemi kłodzkiej podczas II wojny światowej”. Również 22 listopada w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „A jednak wojna. Rok 1939 na Kresach Wschodnich i Zachodnich”, którą wspólnie z gospodarzami organizowały Muzeum Niepodległości w Warszawie i Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Udział w niej wziął dr Przemysław Jagieła z Działu Naukowego z referatem „Nominacje oficerskie podchorążych Wojska Polskiego we wrześniu 1939 r. Historia i implikacje”. Ciekawą konferencję pt. Edukacja w miejscach pamięci – ścieżki kulturowe zorganizowało 25 listopada br. także Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, które zaprosiło dr Annę Czerner z Działu Edukacji i Wystaw do przeprowadzenia warsztatu „Przygotowanie do wizyty w miejscu pamięci. Jak to robić poprawnie. Teoria i praktyka”. To spotkanie stało się okazją również do zaproszenia nauczycieli do wizyty w Miejscu Pamięci Narodowej w Łambinowicach.

W tym miejscu jeszcze zapraszamy na piątkową (29 listopada br.) konferencję pt. Miejsca po niemieckich obozach jenieckich w Polsce. Zapomniane czy odkrywane?, której organizatorem jest nasze Muzeum.

Natomiast o kwerendach archiwalnych naszych pracowników naukowych piszemy na Facebook’u Muzeum.

fot. Radio Wrocław
fot. Radio Wrocław
wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego