Duża skala prac na Starym Cmentarzu Jenieckim

Zaledwie przed tygodniem informowaliśmy o podpisaniu umowy na realizację – ze środków rumuńskich – kompleksowej renowacji mogił żołnierzy tego kraju znajdujących się na Starym Cmentarzu Jenieckim w Łambinowicach: http://www.cmjw.pl/aktualnosci/rumunia-finansuje-prace-konserwatorskie-na-scj,1251.html.

Ponadto, dzięki dotacji przyznanej Gminie Łambinowice przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (w wysokości 90 tys. zł) oraz środkom Wojewody Opolskiego (22,5 tys. zł) – pisaliśmy o tym tutaj: http://www.cmjw.pl/aktualnosci/prace-konserwatorskie-na-starym-cmentarzu-jenieckim,1227.html , trwają prace konserwatorskie przy kolejnych 490 krzyżach nagrobnych. Jest to kontynuacja działań z wcześniejszych lat.

Dzisiaj, 1 lipca, rozpoczynają się jeszcze prace z zakresu prewencji konserwatorskiej. Będą polegały na usunięciu mchu z krzyży i poddaniu ich działaniu środka biobójczego. Prace wykona grupa młodzieży przy pomocy pracownika Muzeum i pod nadzorem konserwatora zabytków. Organizuje je już po raz drugi, przy dużym zaangażowaniu Muzeum i we współpracy z Gminą Łambinowice, Stowarzyszenie Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych za środki Instytutu Pamięci Narodowej (http://www.cmjw.pl/aktualnosci/prewencja-konserwatorska-na-starym-cmentarzu-jenieckim-w-lambinowicach,1062.html).

Skala robót na Starym Cmentarzu Jeńców Wojennych jest w tym roku imponująca!

wstecz