Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Droga do zmian otwarta

W ślad za „Opolskimi Wiadomościami Regionalnymi” (nr 6 (149) czerwiec 2017) informujemy, że na XXX sesji Sejmiku Województwa Opolskiego podjęta została uchwała bezpośrednio dotycząca naszego Muzeum. Radni sejmiku wypowiedzieli się na temat prowadzenia Muzeum jako wspólnej instytucji samorządu oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. O taką formę współprowadzenia samorząd zabiegał już od kilku lat, a drogę do podjęcia wspomnianej uchwały otworzyło podpisanie w grudniu 2016 r. listu intencyjnego przez wiceministra Jarosława Sellina oraz marszałka województwa, Andrzeja Bułę. W ślad za tym powstała umowa, która wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r. i obowiązywać będzie przez trzy lata z możliwością przedłużenia na kolejne. Umowa reguluje w pierwszej kolejności zobowiązania finansowe stron, tak więc wkład obu instytucji to 1 250 tys. złotych po stronie samorządu i 1 750 tys. złotych po stronie ministerstwa. Opierając się na opiniach wiceministra i marszałka wypowiadanych podczas podpisywania listu intencyjnego, można z optymizmem patrzeć w przyszłość. Szczególnie perspektywa deklarowanej odpowiedzialności rządu za instytucje kultury zajmujące się ochroną miejsc martyrologii, pozwala mieć nadzieję na spokojny rozwój i realizację zadań, których plan opracowujemy.

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego