Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Dotacja dla projektu Stowarzyszenia Przyjaciół CMJW

Stowarzyszenie Przyjaciół Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych zgłosiło do programu „Koalicje dla Niepodległej” wniosek pn. „Niepodległość odzyskiwana i tracona. 1918/1939/1945/1989: kamienie milowe rodzinnej pamięci” i znalazło się wśród 119 podmiotów, które otrzymają łącznie 2 mln zł dotacji. Centralne Muzeum Jeńców Wojennych jest – obok Radia Opole S.A., Urzędu Gminy w Łambinowicach, Publicznej Szkoły Podstawowej w Łambinowicach oraz Publicznego Przedszkola w Łambinowicach – partnerem w tym przedsięwzięciu.

Stowarzyszenie otrzyma na zadanie pełną wnioskowaną kwotę, tj. 20 tys. zł, którą powiększy jeszcze wkład własny Stowarzyszenia. Cel projektu jest edukacyjny i prospołeczny. Przedsięwzięcie zostało bowiem pomyślane jako wielowymiarowa inicjatywa, skierowana do społeczności Łambinowic i okolic. Zakłada rekonstrukcję rodzinnych losów współczesnych mieszkańców miejscowości sąsiadujących z naszym miejscem pamięci.

Kluczowym rezultatem projektu będzie reportaż radiowy przygotowany przez młodzież szkolną z Łambinowic i okolicznych miejscowości pod opieką dziennikarzy Radia Opole. Reportażowi będzie towarzyszyć audiowizualny materiał promocyjny, zamieszczony na stronach internetowych i w mediach społecznościowych partnerów projektu, a więc i na naszej stronie.

Bardzo cieszymy się z tego sukcesu. Zachęcamy Państwa do śledzenia informacji o projekcie.

Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Niepodległość odzyskiwana i tracona. 1918/1945/1989: kamienie milowe rodzimej pamięci”, dofinansowane ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”.

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego