Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Ciąg dalszy kalendarium „Stalag 344 Lamsdorf — ku końcowi”

W styczniu pisaliśmy o ewakuacji jeńców ze Stalagu 344 Lamsdorf. Dziś przybliżamy kolejne etapy tzw. marszu śmierci.*

2–5 lutego 1945 r. – większość ewakuowanych dociera do Stalagu VIII A Görlitz (Zgorzelec), pokonując pieszo prawie 240 km, w warunkach ostrej zimy i przy brutalnej postawie strażników.  

10 lutego 1945 r.  – następuje podział kontyngentu na dwie części i marsz przez Meissen (Miśnia) do obozów jenieckich w głębi Rzeszy. Jeńcy brytyjscy, rozdzieleni dodatkowo na trzy grupy, zostali skierowani do jenieckich obozów, znajdujących się głównie w IX Okręgu Wojskowym (w Hesji i Turyngii).

* Szerzej na ten temat piszą Violetta Rezler-Wasielewska i Sebastian Mikulec w artykule Z Lamsdorf na Zachód. Jeńcy brytyjscy o marszu śmierci 1945 r. „Łambinowicki Rocznik Muzealny” 2015, t. 38, s. 95–124.

Źródło: Austrialian War Memorial

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego