Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych i Znak Dziedzictwa Europejskiego

Kilka dni temu zostaliśmy poinformowani, że Miejsce Pamięci Narodowej w Łambinowicach oraz nasza instytucja, która się nim opiekuje, jako jedna z dwóch w kraju, będzie zgłoszona do Znaku Dziedzictwa Europejskiego.

Znak ten jest przyznawany obiektom, które mają silną europejską wartość symboliczną. Podkreślają wspólną historię Europy i budowania Unii Europejskiej, a także europejskie wartości i prawa człowieka, będące fundamentem procesu integracji europejskiej.

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych, które od ponad 50 lat zajmuje się dokumentowaniem, badaniem i popularyzacją losów jeńców wojennych w latach II wojny światowej, a także opiekuje się miejscem pamięci o długiej jenieckiej historii, bo obejmującej trzy wojny (prusko-francuską, dwie wojny światowe), może się w tym elitarnym gronie znaleźć, o ile zadecyduje tak panel europejski i Komisja Europejska (szczegóły precyzuje Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1194/2011/UE z 16 listopada 2011 r. ustanawiająca działanie Unii Europejskiej na rzecz Znaku Dziedzictwa Europejskiego). Wybór zostanie dokonany w przyszłym roku.

Do tej pory, w całej Europie, Znakiem Dziedzictwa Europejskiego uhonorowano 38 obiektów, w tym cztery w Polsce:

  • Unia Lubelska, zawarta między Polską i Litwą w 1569 r. – Kościół p. w. Św. Stanisława wraz z Klasztorem Dominikanów, Kościół św. Trójcy, pomnik Unii Lubelskiej,
  • Historyczna Stocznia Gdańska – obiekty związane z powstaniem „Solidarności”,
  • Konstytucja 3 Maja,
  • Cmentarz wojenny nr 123 - Łużna-Pustki z okresu I wojny światowej.

Każde państwo członkowskie może wstępnie wybrać do dwóch obiektów co dwa lata. Nasza kandydatura nosi nazwę Łambinowice – miejsce pamięci i muzeum.

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego