Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Brytyjscy jeńcy w Suchym Borze tematem „Łambinowickich Spotkań Muzealnych”

Ostatnia, przedwakacyjna odsłona „Łambinowickich Spotkań Muzealnych” zgromadziła zarówno osoby zainteresowane losami jeńców wojennych, jak i historią podopolskiej miejscowości Suchy Bór. W środę 5 czerwca br. rozmawialiśmy bowiem o Brytyjczykach skierowanych do komanda pracy w Derschau (od 1945 r. Suchy Bór) – przedstawicielach trzeciej pod względem liczebności grupy armijnej w Stalagu 344 Lamsdorf.

Spośród trojga prelegentów pierwszy głos zabrał Waldemar Pogrzeba – jeden z pomysłodawców publikacji poświęconej dziejom Suchego Boru. W wypowiedzi zawarł liczne ciekawostki historyczne dotyczące miejscowości, w której jego rodzina mieszka od pięciu pokoleń. Najwięcej uwagi poświęcił historii tartaku. To w nim w latach II wojny światowej pracowali brytyjscy jeńcy. O ich życiu w komandzie pracy nr E 428, funkcjonującym w Derschau od maja 1942 r., opowiedziały dwie kolejne prelegentki: dr Anna Wickiewicz i prof. dr hab. Danuta Kisielewicz. Pierwsza z nich przedstawiła ogólną sytuację Brytyjczyków w Stalagu VIII B (344) Lamsdorf, z uwzględnieniem pracy na rzecz niemieckiej gospodarki, druga szczegółowo odniosła się do warunków zatrudnienia i traktowania blisko 30-osobowej grupy jeńców brytyjskich w Derschau. Opierając się na dokumentach z wizytacji tego oddziału roboczego przez przedstawicieli Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża, prof. D. Kisielewicz stwierdziła, że warunki stworzone Brytyjczykom były względnie dobre. Także przez lokalną społeczność zostali zapamiętani jako ci posiadający luksusowe wówczas towary, tj. np. kawę czy czekoladę (pochodziły one z czerwonokrzyskich paczek). Losy niektórych Brytyjczyków były tak interesujące, że doczekały się publikacji prasowych, książek, a nawet filmów, o czym szerzej opowiedziała dr Anna Wickiewicz. Na zakończenie Waldemar Pogrzeba zapowiedział pojawienie się już wkrótce, bo 12 września, na rynku wydawniczym wspomnianej publikacji o dziejach Suchego Boru. Jej redaktorką jest Iwona Krakowiak-Bzymek, a autorkami jednego z tekstów prof. D. Kisielewicz i dr A. Wickiewicz.

Jesteśmy przekonani, że warto tej książki oczekiwać, podobnie jak najbliższego wydarzenia w ramach „Łambinowickich Spotkań Muzealnych”, które zaplanowaliśmy na 11 września br. Serdecznie zapraszamy!

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego