Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Bogata kolekcja jenieckich pamiątek została zinwentaryzowana

Wraz z końcem października br. upłynął czas na realizację czynności ujętych w harmonogramie zadania w realizowanego w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kolekcje muzealne”. Projekt, dzięki któremu zbiory Muzeum powiększyły się o kolekcję dokumentów polskich jeńców wojennych z okresu II wojny światowej, został sfinansowany ze środków MKiDN oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Łączna wartość 1628 artefaktów to 78 254,00 zł.

Kolekcja jest już zewidencjonowana w księgach inwentarzowych Muzeum, a każdy jej element poddany konserwacji zachowawczej. Ponadto, 11 października br., pracownicy Działu Edukacji i Wystaw CMJW przeprowadzili lekcje dla młodzieży, podczas których zaprezentowali metody pozyskiwania, archiwizacji i inwentaryzacji muzealiów. Do zajęć wykorzystano korespondencję jeniecką z nowo zakupionej kolekcji.

Dużą część nabytków prezentujemy tu: http://www.cmjw.pl/zbiory/archiwalia/listy/glowna, a wszystkie można zobaczyć w Muzeum w Łambinowicach.

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego