Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Archeologia dla historii: otwarcie wystawy czasowej oraz warsztaty dla młodzieży

Zapraszamy na otwarcie wystawy pt. „Między pamięcią a zapomnieniem: archeologia pierwszowojennego obozu jenieckiego w Czersku”.

11 kwietnia 2018 r. (w środę), o godz. 13.00, w siedzibie CMJW przy ul. Minorytów 3 w Opolu, zaprezentujemy ekspozycję, która jest efektem zastosowania nowoczesnych metod badawczych w archeologii.

Młodzi naukowcy: dr Dawid Kobiałka (Polskia Akademia Nauk) oraz dr Kornelia Kajda i mgr Mikołaj Kostyrko (oboje z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu) pod kierunkiem prof. dr. hab. Arkadiusza Marciniaka, swymi badaniami objęli teren, na którym w latach I wojny światowej istniał obóz jeniecki w Czersku. Przetrzymywano w nim kilkadziesiąt tysięcy jeńców rosyjskich, rumuńskich, włoskich, angielskich i francuskich. Na wystawie zobaczyć będzie można nie tylko relikty z tamtego okresu, a więc przedmioty, którymi posługiwali się jeńcy wojenni, ale też to, jak kształtowała się pamięć o tym obozie w minionym stuleciu.

Należy zaznaczyć, że w czasie badań naukowcy wykorzystali m.in. lotnicze skanowanie laserowe oraz rekonesans terenowy, co bezsprzecznie świadczy o wkroczeniu archeologii na nowe pola. Tę wystawę trzeba koniecznie zobaczyć. A jeśli komuś tego dnia bliżej będzie do Łambinowic, to wypowiedzi archeologów wysłuchać będzie też można w Łambinowicach - o godz. 17.00 będą oni bohaterami „Łambinowickich Spotkań Muzealnych”, o czym piszemy szczegółowo tutaj: http://www.cmjw.pl/aktualnosci/archeologia-xx-wieku-tematem-lambinowickich-spotkan-muzealnych,823.html.

Nauczycieli z grupami uczniów zapraszamy dodatkowo na zajęcia, które poprowadzą autorzy ekspozycji. W trakcie spotkań omówią wyniki swoich prac i przybliżą uczestnikom nowoczesne metod badawcze. Zajęcia, które łączymy ze zwiedzaniem wystawy odbywają się 11, 12 i 13 kwietnia (środa–piątek), na ogół w godz. 9.00–13.00. Dokładna godzina do ustalenia z opiekunem grupy. W zależności od potrzeb i możliwości uczniów, proponujemy zajęcia 45-, 60- lub 90-minutowe. Koszt naszej oferty to 4 zł/os. (w przypadku grup szkolnych i studenckich). Chętnych prosimy o zgłaszanie się do Magdaleny Kruk-Kuchcińskiej, e-mail: , tel. 77 453 78 72. Decyduje kolejność zgłoszeń!

Zapraszamy!

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego