Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

74. rocznica zakończenia II wojny światowej

Rocznica zakończenia II wojny światowej była obchodzona w wielu miejscach w kraju i na świecie. My także o niej pamiętaliśmy.

Jak co roku, przed Pomnikiem Martyrologii Jeńców Wojennych w Łambinowicach, o godz. 10.00, złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze. Popołudniu dr Piotr Stanek, kierownik Działu Naukowego reprezentował Muzeum na uroczystościach wojewódzkich, które odbyły się w Opolu przed Pomnikiem Bojownikom o Polskość Śląska Opolskiego.

Dyrektor dr Violetta Rezler-Wasielewska i jej zastępca dr Renata Kobylarz-Buła uczestniczyły natomiast w Norymberdze w otwarciu wystawy „Das Reichsparteitagsgelände im Krieg. Gefangenschaft, Massenmord und Zwangsarbeit” (Teren zjazdów NSDAP w czasie wojny. Jeniectwo, masowe mordy i praca przymusowa), którą zorganizowało Dokumentationszentrum Rechsparteitagsgelände (Centrum Dokumentacji Zjazdów NSDAP) w Norymberdze. Ekspozycja poświęcona kompleksowi obozów, m.in. jenieckich, jakie w latach II wojny światowej istniały na terenie zjazdów NSDAP w Langwasser (dzielnica Norymbergi), będzie prezentowana w Centrum do 2 lutego 2020 r. Jest efektem międzynarodowego projektu, którego partnerem było Centralne Muzeum Jeńców Wojennych.

Wydarzenie uświetniło uroczyste obchody rocznicy zakończenia II wojny światowej w Norymberdze. Dyrektor Muzeów Miasta Norymbergi Ingrid Bierer, która rozpoczęła wernisaż wyjaśniła, że wystawa została stworzona w odpowiedzi na brak wiedzy o historii terenów zjazdów NSDAP w czasie wojny. Kolejni mówcy, tj. prezes Fundacji „Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość”, która dofinansowała projekt i samą wystawę, dr Andreas Eberhardt, a także dr Violetta Rezler-Wasielewska i dr Renata Kobylarz-Buła oraz prof. Constantin Goschler z Uniwersytetu w Bohum i Florian Dierl, kierownik Centrum mówili o odpowiedzialności, jaka wynika z tragicznej historii II wojny światowej i potrzebie jej uświadamiania. Dobrze zatem się stało, że taka wystawa powstała.

Polskojęzyczna wersja ekspozycji będzie prezentowana w opolskiej siedzibie CMJW we wrześniu i październiku br. Uroczyste otwarcie planuje się na 1 września, w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej.

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego