Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

100-lecie Ewangeliarza z Nysy

Zapraszamy 8 listopada o godz. 17.00 do siedziby Muzeum w Łambinowicach na kolejne wydarzenie z cyklu „Łambinowickie Spotkania Muzealne. Naszym gościem będzie ksiądz protojerej Grzegorz Cebulski – polski duchowny prawosławny, współzałożyciel, dyrygent i kierownik artystyczny chóru „Oktoich”. Ksiądz od lat działa jako dyrygent i śpiewak psalmów w wielu warszawskich kościołach prawosławnych. Jest laureatem konkursów dyrygentów Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce (1987 r., 1994 r.). W 2006 r. został odznaczony Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Ks. G. Cebulski wprowadzi nas z fascynującą historię związaną z Ewangeliarzem, który w 1917 r. przekazany został do kaplicy urządzonej w obozie jenieckim w Nysie (Neisse) jako dar przedstawicielki Rosyjskiego Czerwonego Krzyża w Szwajcarii. Podczas I wojny światowej (1914–1918) istniejące w Nysie forty były miejscem przetrzymywania jeńców wojennych różnych armii, głównie oficerów rosyjskich, w mniejszym stopniu brytyjskich, francuskich i rumuńskich (a także towarzyszących im szeregowych-ordynasów). O Ewangeliarzu, który wzbogacił obozowe życie religijne rosyjskich jeńców  ks. Grzegorz Cebulski napisał: „Przez wieki aż po współczesność, kapelan wojskowy czuwał nad duchowym stanem  żołnierzy i tych, który stali się jeńcami. Posługa sakramentalna – odbywająca się często w prymitywnych i wydawałby się nieludzkich warunkach, stawała się dla wielu, odrodzeniem wiary, elementem umacniającym i dającym nadzieję na przetrwanie i odzyskanie wolności. Św. Boska Liturgia  – Eucharystia – to w Kościele Prawosławnym ukoronowanie wszystkich nabożeństw. Na ołtarzu spoczywa księga Ewangelii – Dobrej Nowiny. Uroczyście podczas Liturgii proklamowana i otaczana czcią, cytowana wiernym podczas nabożeństw. Równo 100 lat temu stała się być może najcenniejszym podarkiem dla jenieckiej rosyjskiej kaplicy obozu w Nysie. Myślę, iż ta Ewangelia jest wybitnym przykładem troski ówczesnych ludzi, o to co w życiu najważniejsze – słowa prawdy i wewnętrznej wolności Człowieka”. 

Obecnie Ewangeliarz, który ma postać pięknie oprawionej ilustrowanej księgi przechowywany jest w Parafii Prawosławnej św. św. Cyryla i Metodego we Wrocławiu jako depozyt z Muzeum Archidiecezjalnego we Wrocławiu. Spotkanie będzie zatem niepowtarzalną okazją do zapoznania się z cennym dziełem literatury sakralnej. Tym bardziej, że listopadowe spotkanie zamyka tegoroczny cykl „Łambinowickich Spotkań Muzealnych”.

Projekt finansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budżetu Województwa Opolskiego oraz Gminy Łambinowice

wstecz

CMJW jest instytucją kultury Samorządu Województwa Opolskiego,
współprowadzoną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego